Veiligheid

Om er voor te zorgen dat mijn opvang blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voert de GGD
jaarlijks een inspectie uit volgens de wet kinderopvang.
De inspectie gebieden zijn o.a.;

  1. pedagogisch veiligheid
  2. oudercommisie
  3. klachtenregeling
  4. personeel
  5. leidster - kind ratio
  6. veilgheid en gezondsheidmanagement

Van de inspectie wordt een rapport gemaakt, waarvan één exemplaar naar de gemeente
Smallingerland gaat. De gemeente geeft aan de hand van het inspectie rapport, aan mij aan wat al
dan niet aangepast dient te worden.
UkjePukje en de oudercommissie ontvangen een exemplaar van het inspectierapport.

Inspectierapport

Inspectierapport UkjePukje (0.2 Mb)

Om PDF-documenten te kunnen lezen, heeft u de Adobe® Acrobat® Reader nodig op uw computer.
Deze kan u gratis downloaden van de website van Adobe: www.adobe.nl

Register Smallingerland

Kinderopvang register Smallingerland (0.1 Mb)

Tevens sta ik in het register Kinderopvang van de Gemeente Smallingerland wat inhoud dat ik voldoe
aan de eisen van de wet Kinderopvang.

Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid.
Jaarlijks voer ik een risico inventarisatie uit, aan de hand van de adviezen vanuit de overheid met
betrekking tot veiligheid gezondheidsmanagement.
Ik beoordeel door middel van inventarisatielijsten de risico's binnen de groep.
De inventarisaties worden verwerkt en een plan van aanpak wordt gemaakt, uitgevoerd en in de
praktijk getoetst. De inventarisaties zijn inzichtelijk en kunt u opvragen bij mij.

Informatie protocol kindermishandeling

Op UkjePukje bevindt zich een protocol kindermishandeling. Het protocol kindermishandeling is een
protocol voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling bij 0-4 jarigen.Het beschrijft hoe
kan worden gehandeld bij een vermoeden van kindermishandeling. Als pedagogisch medewerker bij
een kinderdagverblijf heb ik een rol in het signaleren van kindermishandeling. Naast het signaleren
heb ik samen met anderen ook een rol in het stoppen van kindermishandeling. Het is belangrijk
zeer zorgvuldig om te gaan met een kind (en diens ouder of verzorger), waarvan ik denk dat het
mishandeld wordt. Dit protocol geeft informatie over de manier waarop ik met een vermoeden van
kindermishandeling om kan gaan.

Ziekte

Als uw kind ziek is bel ik u altijd op. Afhankelijk van wat uw kind heeft en hoe hij/zij zich voelt wordt er al
dan niet besloten om uw kind op te komen halen. Mocht uw kind medicijnen nodig hebben, dan mag ik
in opdracht van u, medicijnen toedienen. Wel moet er vooraf een verklaring voor ingevuld worden en
ondertekend zijn, anders mag ik dit niet uitvoeren.

terug
UkjePukje Kurt Schwittersstraat 2A 9204 KZ Drachten email mirandatehubijuluw@gmail.com Tel:06-25550976