Overdracht naar de ouders

Wanneer de kinderen opgehaald worden, wordt er altijd besproken hoe het die dag gegaan is. Voor
de baby's wordt er geschreven in het overdrachtschrift en als er tijd voor is schrijf ik ook in de schriften
van oudere kinderen als de ouders dit fijn vinden. Te allen tijde geldt dat de tijd voor de kinderen
niet in het gedrang komt door het schrijven in de schriften. Ik beschouw het als een eer dat ik een
bijdrage mag leveren aan de opvoeding van het kind. Ik besef me dat dit alleen goed kan als er een
open en eerlijke communicatie rond het kind is. Als ik iets aan het gedrag van het kind meen te zien
dat afwijkt van het gedrag van andere kinderen, zal ik dit melden. Er worden van elk kind
observatielijsten ingevuld die naderhand met de ouders besproken worden in een tien minuten gesprek.
Deze zal eens in het halfjaar plaatsvinden. Hebt u vragen, dan kunt u elke werkdag tijdens
openingstijden contact met mij opnemen.

Mocht het zo zijn dat ik onverhoopt niet kan werken zorg ik voor een goed overdracht naar de
desbetreffende invalmedewerker door middel van voedingslijst en slaaplijsten. Hier zullen de meest
belangrijke en bijzonderheden van de kinderen te vinden zijn.

Oudercommissie

Op UkjePukje moet voor 8 september 2009 een oudercommissie zijn opgestart. Deze fungeert als
een advies orgaan voor UkjePukje. Ouders denken mee en zoeken naar oplossingen voor bepaalde
zaken en eventuele problemen. De oudercommisie bestaat uit minimaal 2 personen. De wijze waarop
de oudercommissie functioneert, is terug te vinden in het reglement oudercommissie. De ouders
kunnen deze leden aanspreken als zij suggesties of punten hebben die zij graag besproken willen
zien.

terug
UkjePukje Kurt Schwittersstraat 2A 9204 KZ Drachten email mirandatehubijuluw@gmail.com Tel:06-25550976