Groepsindeling

Op het kinderdagverblijf is 1 groep voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar.Jongere kinderen leren van
oudere en oudere kinderen leren met de jonge rekening te houden.Ook wordt hierbij mogelijk de
thuissituatie nagebootst, omdat in verscheidene gezinnen broertjes en zusjes aanwezig zijn.


Leidster-kind ratio

De verhouding tussen mij en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de stamgroep
bedraagt tenminste:

  1. 1 beroepskracht per vier aanwezige kinderen tot 1 jaar
  2. 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
  3. 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar
  4. 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar

Bij kinderen van verschillende leeftijden in 1 groep wordt het rekenkundig gemiddeld berekend.

terug
UkjePukje Kurt Schwittersstraat 2A 9204 KZ Drachten email mirandatehubijuluw@gmail.com Tel:06-25550976