Dagindeling 's middags

Door het hanteren van een dagindeling ontstaat er voor kinderen een vast structuur. Hierdoor
weet het kind waar hij/zij aan toe is en voelt het zich veiliger. Uiteraard geldt dat baby's hun eigen
dagritme hebben en vanaf 1 jaar langzaam meedoen aan de dagindeling. Maar ook voor de oudere
kinderen geldt dat er gekeken wordt naar de individuele behoefte van de kinderen en wordt de
indeling waar nodig in overleg met u aangepast.

12:15 - 12:30 verschoning en naar de wc

Na het brood eten is de tijd voor verschoning, alle kindjes worden verschoond en/of gaan
naar het toilet. Dit is wederom een moment voor persoonlijke contacten met het kind, heel
individueel gericht bezig kunnen zijn met het kind.

12:30 - 15:00

De kinderen die een ochtend blijven worden opgehaald en gaan naar huis. De kinderen die de
hele dag blijven gaan slapen. Ook hier is het voor alle kinderen naar het eigen dagritme van
het kind. Wederom wordt gekeken naar de behoeften van het kind.
De kinderen die gaan slapen, krijgen een pyjama en slaapzak (van thuis)aan. De peuters
mogen zelf hun kleren uit doen en in hun bak leggen. Wanneer zij een speen of knuffel hebben
nemen zij die mee naar bed. Wanneer een kindje naar bed gaat bereid ik het kind daarop
voor, door tegen het kind te vertellen dat het naar bed gaat, zelf de slaapspullen te laten
pakken en indien mogelijk zelf aandoen. Hiermee stimuleer ik de kinderen in hun
zelfstandigheid en persoonlijkheidsontwikkeling.Wat kan een kind al en wat vindt het kind
leuk. De kinderen worden in bed gelegd, of kunnen zelf in bed gaan liggen. Ik neem afscheid
van het kindje door een kus, een aai over de bol en 'welterusten' of slaap lekker, tot zo'te
zeggen. (emotionele veiligheid)
Hierin wordt ook met de ouders besproken hoe dit thuis verloopt en hoe het op het
kinderdagverblijf verloopt. De kinderen slapen de tijd die zij mogen slapen (vanuit ouders
aangegeven) of waar zij behoefte aan hebben.
Iedere 15 minuten ga ik op de slaapkamer controleren of de kinderen slapen/wakker zijn en
of alles nog in orde is.

Voor de ouders die hun kind komen ophalen neem ik de tijd voor een persoonlijke
uitwisseling, vertellen hoe de ochtend is verlopen en wissel ik vragen en ervaring uit met de
de ouders. Tijdens dit moment hebben de kinderen die wakker zijn de tijd om tot rust te komen
door iets aan tafel te doen of lekker onder de box boekjes te lezen. Er wordt ingespeeld op de
behoeften van het kind. Dit moment is ook een moment om persoonlijke aandacht aan de
kinderen te geven, lekker met ze knuffelen, spelen en kletsen. In de zomermaanden zijn de
kinderen vaak buiten aan het spelen, tenzij het te warm wordt dan ga ik naar binnen met de
kinderen. (veiligheid kind)

15:00 er wordt aan tafel gedronken en een koekje gegeten

Er wordt een koekje of een cracker gegeten en er wordt nog wat gedronken. Er wordt nog
even gekeken of de kinderen nog een verschoning nodig hebben of naar het toilet moeten.

15:30 - 16:30 vrij spelen, buiten spelen of gerichte activiteit

Persoonlijke aandacht
Vrij spel, knutselen, buiten spelen, voorlezen, muziek, dansen, verkleden, ik vraag wat de
kinderen willen doen. Minimaal 1 keer per dag probeer ik om met de kinderen naar buiten te
gaan (wel afhankelijk van weersomstandigheden en behoeften van het kind).vooral de
zomermaanden ben ik veel buiten met de kinderen. De binnen activiteiten kunnen dan buiten
uitgevoerd worden maar dit is weer geheel afhankelijk van de behoeften van het kind en
de groepssamenstelling.

16:30 - 18:00

Alle kinderen krijgen nog een verschoning of gaan naar het toilet en krijgen nog wat te
drinken. Alle kindjes worden weer opgehaald en ook nu heb ik de tijd om met de ouders een
persoonlijke uitwisseling te hebben. Ik zit bij de kinderen aan tafel of op de grond. Tijdens het
halen en brengen creéer ik rust op de groep, zodat de ouders en kinderen overzicht hebben
op de groep. Wederom vraag ik aan de kinderen wat zij willen doen, maar met de
beperking dat het een rustige activiteit aan tafel is; bijvoorbeeld puzzelen, duplo, boekjes.
De kinderen worden betrokken in de uitwisseling, ik praat tegen het kind en tegen de ouder
over de dag. Indien het kindje al zelf kan vertellen over de dag, heeft het kind de gelegenheid
om zelf te vertellen wat hij/zij heeft gedaan. (waarden en normen/persoonlijke ontwikkeling/
sociale competenties/emotionele veiligheid)

18:00 sluiting UkjePukje

terug
UkjePukje Kurt Schwittersstraat 2A 9204 KZ Drachten email mirandatehubijuluw@gmail.com Tel:06-25550976