Aanmelding, wachtlijsten en opzegging

Vanaf het moment dat u 3 maanden zwanger bent, kunt u uw kind inschrijven. Op het inschrijfformulier
kunt u aangeven per welke datum u welke dagen wenst. De ingangsdatum is per 1e of 16e van de maand.
Per kind dienen er minimaal 2 dagdelen te worden afgenomen. Zodra ik het inschrijfformulier
ingevuld retour heb ontvangen, krijgt u van mij een bevestiging. De datum waarop ik het formulier heb
ontvangen is tevens uw plaats op een eventuele wachtlijst. De gegevens van het inschrijfformulier
worden in mijn administratie opgeslagen. Ik zal op vertrouwelijke manier met deze gegevens omgaan
en deze niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens de bij de wet vatsgelegde uitzonderingen.
Uiterlijk 1 maand voor de gewenste plaatsingsdatum zoek ik contact met u op over de
plaatsingsmogelijkheden. Kom ik met u tot een akkoord, dan wordt er een overeenkomst voor
kinderopvang gemaakt. Deze overeenkomst wordt in tweevoud naar u toegezonden. De plaatsing is
definitief als 1 exemplaar ondertekend retour ontvangen is.

Mocht er een wachtlijst zijn dan is de volgorde van plaatsing als volgt:

  1. 1. Uitbreiding van uren van kinderen die de opvang al bezoeken.
  2. 2. Een broertje of zusje van een kind dat de opvang bezoekt.
  3. 3. Nieuwe aanmeldingen in volgorde van datum binnenkomst inschrijfformulier.

UkjePukje hanteert een opzegtermijn van twee maanden en er kan opgezegd worden per de 1e of de 16e

Een dag ruilen of bijkopen

Mocht u een keer een dag willen ruilen binnen dezelfde week, dan is dit mogelijk als de groepsgrootte
het toelaat. Als u kind ziek is of tijdens feestdagen, vrije dagen en vakantie kunt u geen dagen ruilen.
Eventueel is het ook mogelijk om een extra dag voor uw kind te reserveren. Ook hiervoor geldt weer,
als de groepsgrootte het toelaat. U betaald voor een extra dag hetzelfde uurtarief dan voor de andere
dagen. Wanneer u een extra dag koopt, ontvangt u thuis een factuur. Deze extra dag kan
meegenomen worden bij de definitive opgave van de belastingdienst van het jaar, zodat u hiervoor
eventueel weer een bedrag van terug kan krijgen.

Kosten

Per juli 2009 bedraagt het uurtarief 6,10. Dit bedrag is inclusief luiers, luierdoekjes, en fruit, drinken
broodmaaltijd en tussendoortjes. Dit bedrag is exclusief flesvoeding en speciale dieetvoeding. Betaling
dient op de eerste van de maand op het rekeningnummer van UkjePukje te zijn bijgeschreven. De
factuur stuur ik per de 15e van de maand naar u toe per email, als u dit per post wenst hoor ik het
graag.

Via: www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.html

berekenen.

terug
UkjePukje Kurt Schwittersstraat 2A 9204 KZ Drachten email mirandatehubijuluw@gmail.com Tel:06-25550976